Санамж:
  1. Та анкет бөглөхдөө Google Chrome ба Mozilla Firefox хөтөч ашиглана уу.
  2. Та монгол фонтоор бичнэ үү.
  3. Улаан хүрээтэй талбарыг заавал бөглөх шаардлагатайг анхаарна уу.
  4. Анкетыг бөглөхдөө бүх асуултанд товч тодорхой хариулж, үг товчлохгүй байхыг хүсье.
  5. Цээж зураг хавсаргах шаардлагатай.
  6. Анкетыг хүлээн авснаас хойш 14 хоногт Тантай холбогдоогүй бол Таны анкет нөөцөд бүртгэгдэнэ.
  7. Анкет бөглөөд Илгээх товчийг дарахад "Анкет илгээсэнд баярлалаа" гэсэн мэдэгдэл гарна. Хэрвээ гарахгүй бол бүх мэдээллийг бүрэн зөв бөглөсөн эсэхээ нягтлана уу.
Зөвхөн "Энержи Ресурс ХХК-ийн" албан хэрэгцээнд зориулав
Таны сонирхож буй ажлын байр
  Хэлтэс газар Ажлын байр
 
v
v
     
Та үндсэн мэргэжлээс гадна ямар чиглэлийн ажил хийх сонирхолтой вэ?
  Хэлтэс газар Ажлын байр
v
v
 
Хөдөө орон нутагт ээлжийн зохицуулалтаар ажиллах боломжтой эсэх:
Хөдөө орон нутагт шилжин суурьших боломжтой эсэх:
Цэргийн алба хаасан эсэх:
...
Яс үндэс:
v
Ургийн овог:
1. Эцэг/Эхийн нэр:
2. Өөрийн нэр:
3. Хүйс:
4.Төрсөн огноо:
v
5. Төрсөн аймаг, Хот:
6. Регистерийн дугаар:
7. Иргэний үнэмлэх дугаар:
8. Жолооны үнэмлэхний дугаар:
9. Гэрийн харъялал:
    Хот аймаг:
v
    Сум дүүрэг:
v
    Баг хороо:
    Хороолол гудамж:
    Байр хашаа:
    Тоот:
10. Түр оршин суугаа хаяг:
10. Утас (Гэр):
11. Утас (Гар):
12. Утас (Ажил):
13. Утас (Бусад):
14. И-Мэйл:
  • Файл хуулахдаа зөвхөн зурган файл хавсаргах хэрэгтэй(Зөвшөөрөгдсөн зургийн төрөл: jpeg, gif).
  • Файл тус бүрийн хэмжээ 1MB-аас хэтрэхгүй байх.
  • Файл хуулахдаа зурган файлаа сонгоод хуулах товчийг дарна уу.
Зураг:
Clear selectionBrowse...
Хуулах
...
15. Таны эзэмшсэн мэргэжил, боловсрол(Ерөнхий боловсролын сургуулийг оруулан бичнэ)
Хаана/Гадаад улс,
Аймаг, Хот/
Хаана, ямар сургууль төгссөн(Сургуулийн нэр) Элссэн он, Сар Төгссөн он, сар Эзэмшсэн мэргэжил Зэрэг цол Дүнгийн голч
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
...
16. Гадаад хэлний мэдлэг
Гадаад хэлний нэр Үзсэн хугацааны нэгж Үзсэн хугацаа Түвшин
v
v
v
v
v
v
v
v
v
...
17. Энержи Ресурс" компанид таны танил найз, хамаатан садан ажилладаг уу?
Таны юу болох Овог нэр Хэлтэс Албан тушаал Холбоо барих утас
...
18. Таны ажлын туршлага (Одоо эрхэлж буй ажлаасаа эхлэн бөглөнө үү)
1. Байгууллагын нэр Үйл ажиллагааны чиглэл Эрхэлж байсан албан тушаал Ажилд орсон огноо Гарсан огноо
v
v
Үндсэн цалин Нэмэгдэл Урамшуулал(Улирал/Жилд) Хоол унаа Бусад
Таны ажлын үндсэн үүрэг Таны гаргаж байсан амжилтууд
Байгууллагын удирдах албан тушаалтны: Ажлаас гарсан шалтгаан
Нэр Албан тушаал Утас
 
2. Байгууллагын нэр Үйл ажиллагааны чиглэл Эрхэлж байсан албан тушаал Ажилд орсон огноо Гарсан огноо
v
v
Үндсэн цалин Нэмэгдэл Урамшуулал(Улирал/Жилд) Хоол унаа Бусад
Таны ажлын үндсэн үүрэг Таны гаргаж байсан амжилтууд
Байгууллагын удирдах албан тушаалтны: Ажлаас гарсан шалтгаан
Нэр Албан тушаал Утас
 
3. Байгууллагын нэр Үйл ажиллагааны чиглэл Эрхэлж байсан албан тушаал Ажилд орсон огноо Гарсан огноо
v
v
Үндсэн цалин Нэмэгдэл Урамшуулал(Улирал/Жилд) Хоол унаа Бусад
Таны ажлын үндсэн үүрэг Таны гаргаж байсан амжилтууд
Байгууллагын удирдах албан тушаалтны: Ажлаас гарсан шалтгаан
Нэр Албан тушаал Утас
 
4. Байгууллагын нэр Үйл ажиллагааны чиглэл Эрхэлж байсан албан тушаал Ажилд орсон огноо Гарсан огноо
v
v
Үндсэн цалин Нэмэгдэл Урамшуулал(Улирал/Жилд) Хоол унаа Бусад
Таны ажлын үндсэн үүрэг Таны гаргаж байсан амжилтууд
Байгууллагын удирдах албан тушаалтны: Ажлаас гарсан шалтгаан
Нэр Албан тушаал Утас
 
5. Байгууллагын нэр Үйл ажиллагааны чиглэл Эрхэлж байсан албан тушаал Ажилд орсон огноо Гарсан огноо
v
v
Үндсэн цалин Нэмэгдэл Урамшуулал(Улирал/Жилд) Хоол унаа Бусад
Таны ажлын үндсэн үүрэг Таны гаргаж байсан амжилтууд
Байгууллагын удирдах албан тушаалтны: Ажлаас гарсан шалтгаан
Нэр Албан тушаал Утас
...
Таны хүсч буй цалингийн хэмжээ: Доод(₮)
+
-
- Дээд(₮)
+
-
...
19. Таны ажил мэргэжил, туршлага, ур чадварын талаар тодорхойлолт өгөх хүний мэдээлэл
Тодорхойлолт гаргах хүний нэр Байгууллагын нэр Албан тушаал Утас И-мэйл
...
20. Таны мэргэжлээрээ болон бусад чиглэлээр хамрагдаж байсан сургалтууд
Хаана /Гадаад, дотоод/ Хэдэн онд Ямар чиглэлээр Үргэлжилсэн
хугацааны нэгж
үргэлжилсэн хугацаа Сургалт зохион байгуулсан газар
v
v
v
v
v
v
v
v
...
21. Гэр бүлийн байдал (Зөвхөн гэр бүлд байгаа хамт амьдардаг хүмүүс)
Таны хэн
болох
Овог нэр Төрсөн
он
Төрсөн аймаг,
хот
Төгссөн
сургуулийн нэр
Мэргэжил Одоо ажиллаж
байгаа байгууллагын
нэр
Одоо эрхэлж буй
ажил, албан тушаал
Утас
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v